Svůj daňový základ si můžete snížit i o příspěvek na charitu nebo darované peníze či věci. Podáváte-li daňové přiznání sami, zohledněte dar v příslušném řádku a doložte i doklady o daru. Pokud vám vyúčtování daně z příjmu dělá zaměstnavatel, předejte mu doklady o daru nejpozději do poloviny února.


"Je však třeba si uvědomit, že se jako úspora na daních vrací jen částka ve výši sazby. Tím, že někdo daruje například 100 korun, ušetří jen 15, respektive 19 korun, protože patnáctiprocentní je stávající sazba daně z příjmů fyzických osob a devatenáctiprocentní z příjmů právnických osob. Většinu peněz tak dárce dává ze svého.


Potvrzení o daru musíte v práci odevzdat do poloviny února.


U fyzických osob je možné odečíst si dary, pokud jejich úhrnná hodnota dosahuje dvou procent z příjmů, nebo je to za rok minimálně tisíc korun. Maximálně lze odepsat deset procent z daňového základu.


Pokud dárce podává daňové přiznání sám, zapíše hodnotu daru do příslušného řádku formuláře a doklady, které potvrzují poskytnutí daru, přidá jako přílohu daňového přiznání.


Pokud vyúčtování daně z příjmů provádí zaměstnavatel, musí mu dárce předat doklady o poskytnutí daru nejpozději do 15. února následujícího roku. A zaměstnavatel je do vyúčtování zahrne.

Potvrzení o daru musí obsahovat základní údaje, ze kterých je evidentní, kdo je příjemcem, jaká je hodnota daru, jaký je účel, k jakému byl poskytnut, nesmí chybět datum darování.


Zdroj: http://finance.idnes.cz/dar-si-muzete-odecist-z-dani-z-kazde-darovane-stovky-tak-usetrite-15-korun-148-/viteze.aspx?c=A101214_1498854_viteze_hru
Pro fyzické osoby jsou podmínky odečtu darů od základu daně stanoveny v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).

Příklad č. 1

Fyzická osoba  podnikatel poskytl ze svých podnikatelských zdrojů peněžní dar mateřské školce, která mu vystavila potvrzení o přijetí daru a použití na účely provozu této školky v hodnotě 5.000 Kč.
 
Daňový základ v jeho daňovém přiznání činí 500.000 Kč. Podnikatel uvede peněžní výdaj nejprve jako výdaj neovlivňující základ daně ve své daňové evidenci; v rámci daňového přiznání by mohl uplatnit až 10 % z částky 500.000 Kč, tedy 50.000 Kč.
 
Na řádek 46 daňového přiznání uvede hodnotu daru v celé výši 5.000 Kč, čímž se mu sníží daňový základ daně na 495.000 Kč. K daňovému přiznání musí přiložit potvrzení ze školy o přijetí daru od této osoby.

Příklad č. 2

Zaměstnanec v průběhu roku poskytl peněžní dary občanskému sdružení, které zajišťuje tzv. adopci dětí na dálku (tedy se zabývá podporou mládeže a humanitární činností) v celkové výši 800 Kč. Jeho daňový základ přitom činí 240.000 Kč.
 
Tento zaměstnanec dary pro snížení daňového základu nevyužije, neboť jejich úhrnná hodnota není 1.000 Kč a ani nepřevýšila 2 % z daňového základu (2 % z 240.000 Kč činí 4.800 Kč).
 
Pokud by však zaplatil již 1.100 Kč za rok, mohl by si celou výši uplatnit v daňovém přiznání nebo v rámci ročního zúčtování, neboť souhrnná výše překročila částku 1.000 Kč (limit 2 % z daňového základu již není třeba hlídat).
 
Naopak, pokud by jeho daňový základ činil jen např. 35.000 Kč, mohl by si původní výši 800 Kč uplatnit, neboť by splnil procentní limit (2 % z 35.000 činí 700 Kč) a nemusel by splnit hodnotovou hranici 1.000 Kč.

Příklad č. 3

Zaměstnankyně poskytla dar církvi ve výši 3.000 Kč a dále byla darovat 3x bezplatně krev. Nemá povinnost podat daňové přiznání a její základ daně u jediného zaměstnavatele činí 320.000 Kč za rok.
 
Zákon přímo stanoví, že bezpříspěvkový odběr krve je považován za dar na zdravotnické účely a oceňuje se 2.000 Kč za jeden odběr. Tato zaměstnankyně tedy celkem poskytla dary v hodnotě 9.000 Kč (3.000 Kč pro církev a 3 x 2.000 Kč za krev).
 
Pokud zaměstnavateli předá potvrzení o těchto darech, a požádá o roční zúčtování daně, sníží se její daňový základ na hodnotu 311.000 Kč.
 
Závěrem k darům fyzických osob bych ještě zmínila oblíbené DMS, tedy dárcovské SMS, které jsou rozšířenou formou, jak přispět na dobročinné účely – většinou je hodnota stanovena na 30 Kč.

Pokud by fyzická osoba poskytla více těchto darů tak, že by jejich hodnota činila více než 1.000 Kč za rok (či min. 2 % z daňového základu), neměla by přesto možnost tento dar uplatnit jako snížení základu daně. Bude jí totiž chybět potvrzení obdarovaného, že dar byl poskytnut, na jaké účely a kdo ho přijal.

Nepomůže tomu ani např. podrobný rozpis telekomunikačních služeb, kde by byly jednotlivě zaslané DMS rozepsány.