KUŽELKY – SLAVIACUP 2023

P R O P O Z I C E

24. ROČNÍKU – MEZINÁRODNÍHO KUŽELKÁŘSKÉHO TURNAJE

ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH S L A V I A C U P

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel: SK Slavia Praha – Odbor zrakově postižených, z.s.

Záštita: Martin Valovič, starosta městské části Praha 10

Termín: 23. – 25. června 2023

Místo: čtyřdráhová kuželna SK Slavia Praha, Vladivostocká ul., Praha 10

Ředitel: Jiří Reichel, Hviezdoslavova 508, 149 00 Praha 4

tel.: 272 915 969

mobil: 777 722 775 e-mail: reichel@braillnet.cz

Hlavní rozhodčí: Miloslav Fous

Startovné: 300,- Kč (oběd/večeře, bez ubytování),

450,- Kč (oběd + večeře, bez ubytování)

750,- Kč (stravování + 1 noc ubytování),

1 000,- Kč (stravování + 2 noci ubytování) na osobu.

Zahraniční družstva, na jejichž turnaje je zvána Slavia Praha, jsou osvobozena od startovného.

Ubytování: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, Šmolíkova 866/1, Praha 6

Přihlášky: nejpozději do 31. května 2023 zaslat řediteli turnaje

Technická ustanovení

Předpis: Hraje se podle platných Pravidel a Soutěžního řádu kuželkářského sportu ČSZPS, z.s. a podle modelu ligy na rok 2023/2024

Systém: a) soutěž je vypsána pro družstva, dvojice a jednotlivce kategorie B1, B2 a B3 (Samostatná soutěž je vypsána pro kategorii Open);

b) družstvo je tříčlenné, sestavené z hráčů libovolné kategorie B1-B3;

c) každý hráč hraje 120 hodů do plných (na každé dráze 30 hodů);

d) časový limit na 120 hodů je 60 minut.

Rozlosování: pořadatel si vyhrazuje právo provést rozlosování hráčů do herního plánu. Hráči budou nasazováni podle pořadí v dodaných sestavách na přihlášce.

Hodnocení: a) tři nejlepší družstva;

b) první tři dvojice;

c) první tři jednotlivci v jednotlivých kategoriích;

d) patnáct nejlepších jednotlivců B1, B2 a B3 společného pořadí.

Námitky: podávají se u hlavního rozhodčího s vkladem 500,- Kč do 15 minut po předmětné události. V případě neoprávněného protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Časový program

Pátek 23. června 2023:

16:00 hod. začátek soutěže

18:00 hod. večeře (bez přerušení soutěže)

Sobota 24. června 2023: od 8:00 hod. pokračování soutěže

10:00 hod. slavnostní zahájení

11:30-13:30 hod. oběd (bez přerušení soutěže)

15:30 hod. předpokládaný konec soutěže

16:00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků turnaje

16:30 – 22:00 posezení s hudbou a tancem, zpívat bude Radek Žalud alias český Bocelli ve Sportovním centru Slavie (dříve hotel Slavia)

17:00 hod. večeře – smažený vepřový řízek s nápojem, á 150 Kč (neplatí ubytovaní)

(Upozornění: časový program může být upraven podle počtu startujících.)

Neděle 25. června 2023: do 10:00 hod. rozjezd účastníků domů