Pozvánka na shromáždění delegátů

POZVÁNKA

na shromáždění delegátů TJ Zora Praha z.s.

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění delegátů TJ Zora Praha z.s., která se koná dne 2.6.2016 od 17:00 hod., v budově Základní školy pro zrakově postižené, Nám. míru 19, Praha 2 Vinohrady.

Dopravní spojení: metro trasa C – I.P. Pavlova, metro trasa B – Karlovo nám. a dále tram. č. 4,10,16,22 do zast. Nám. míru

Program shromáždění :

  1. Zahájení
  2. Seznámení delegátů s programem a jeho schválení
  3. Návrh a volba mandátové a volební komise
  4. Výroční zpráva o činnosti TJ Zora Praha z.s. za rok 2015
  5. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a plán na rok 2016
  6. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů
  7. Zpráva KRK za rok 2015
  8. Volby KRK
  9. Diskuse
  10. Závěr

V Praze dne 20.5.2016 Jaroslav Jelínek v.r.

předseda TJ