BOWLING – 14. MČR NEVIDOMÝCH 2021

Ve dnech 30. července – 1. srna 2021 se uskutečnilo Mistrovství ČR nevidomých bowlingářů.

Uplynulé dva roky s Covidem (přesněji řečeno uzavření škol a jejich tělocvičen), paradoxně značně rozšířilo počet hráčů bowlingu. Zatímco dřív k nám chodila jen část turistů, po uzavření tělocvičen se přidal i goalball.

Naopak z mládeže střední školy nemáme v současné době nikoho, kdo by vyhověl závodní klasifikaci zrakově postižených.

Takže ke konkrétním výsledkům: Ivoš Budil obsadil na Mistrovství ČR 2. místo celkově (all events), Petra Poláková skončila v této kategorii na čtvrtém. V kategorii jednotlivců byl Ivo Budil na třetím místě, Petra opět čtvrtá, ale Karel Novotný dokonce na druhém místě. V kategorii dvojic obsadil Ivo s Karlem třetí místo a Petra s Jiřím Raichlem taktéž třetí místo ve své kategorii. Ve tříčlenných družstvech zůstalo pro TJ Zoru čtvrté místo.

Fotografie na těchto odkazech:

https://img38.rajce.idnes.cz/d3802/17/17397/17397074_d92c5d6306eae73d24f0b6e36219283e/images/DSC_2820-267.jpg

https://venu3.rajce.idnes.cz/Bowling_-_14._MCR_Pardubice_30.7._-_1.8.2021/1497934757

https://img38.rajce.idnes.cz/d3802/17/17397/17397074_d92c5d6306eae73d24f0b6e36219283e/images/DSC_2860-307.jpg?ver=0

https://venu3.rajce.idnes.cz/Bowling_-_14._MCR_Pardubice_30.7._-_1.8.2021/1497934864 https://venu3.rajce.idnes.cz/Bowling_-_14._MCR_Pardubice_30.7._-_1.8.2021/1497934882)