Partneři

Děkujeme všem našim partnerům, díky kterým jsme mohli v letošním roce uspořádat celou řadu domácích i turnajů s mezinárodní účastí a sportovních aktivit pro nevidomé. Doplnili jsme sportovní vybavení a díky podpoře jsme motivovali naše trenéry a asistenty, protože bez nich to v našich sportech nejde,  děkujeme zejména:

Magistrátu hlavního města Prahy
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
MČ Praha 4
MČ Praha 3
Nadaci Leontinka
NF Tomas Berdych Foundation

Děkujeme i celé řadě dárců, kteří podporují naše aktivity koupí plánovacích kalendářů i všem příznivcům, kteří nám pomáhají.

loga sponzorů