Partneři

Za poskytnutou finanční podporu a záštitu na naše největší akce v roce 2018 děkujeme našim partnerům:

Magistrátu hlavního města Prahy
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadaci Leontinka
Fujitsu Technology Solutions
ČEPS, a.s.

MČ Praha 4
MČ Praha 3

Díky jejich přispění jsme mohli realizovat celou řadu projektů:

Děkujeme i celé řadě dárců, kteří podporují naše aktivity koupí plánovacích kalendářů i všem příznivcům, kteří nám pomáhají.

loga sponzorů