mezinárodní symbol slepoty

Oddíl bowlingu                                  logo Zora

TJ ZORA Praha z.s.

Pštrossova 33, PSČ: 110 00, Praha 1, telefon: 224 934 647 

Moc děkujeme za podporu:

Magistrátu hlavního města Prahy za 15000,- na nájem drah.

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, Sbírce Světluška za 10000,- na nové vodící madlo pro nevidomé

Radce Bulínové za 5000 Kč, Martině Anonym za 5000 Kč, Janu Hrůšovi za 1200 Kč, Tomáši Hlůchovi za 1000 Kč, Věře Fryšové za 1000 Kč, Michalovi také za

dokonce dva příspěvky moc děkuji.

Bowling pro zrakově postižené

Nevidomý hráč bowlingu se neobejde bez „naváděcího madla“ a asistence. Slabozrakým postačí pouze asistence.
Naváděcí madlo je speciální pomůcka, podél níž se nevidomý bowler rozebíhá. Může mít různou konstrukci.
V zásadě se skládá ze dvou stojanů s nastavitelnou výškou. Každý ze stojanů je dole zatížen koulí. Tím je  zaručena  dostatečná stabilita.
Na stojany je nasazena vodorovná tyč dlouhá cca 4 metry.

Naváděcí madlo se ustaví rovnoběžně s dráhou. Konec naváděcího madla nesmí přečnívat přes faulovou čáru. Praváci je staví vlevo, leváci vpravo.
Hráči se zrakovým postižením se při bowlingu neobejdou bez asistence vidícího člověka. Asistent hráči sdělí, kdy jsou postaveny všechny kuželky, a je tedy možno začít hrát. Informuje hráče o dráze koule, kolik bylo prvním hodem sraženo kuželek a které zůstaly nesraženy. Dále sděluje  důležité informace zobrazené na monitoru herního zařízení.

Jak vlastně nevidomý hraje?

Nejprve se nevidící hráč podle začátku naváděcího madla zorientuje a postaví se do základní pozice. Levou rukou se zlehka dotýká vodorovné části naváděcího madla.  Pravou rukou rozkýve kouli. Poté provede rozběh a na konci naváděcího madla kouli vypustí. I při rozběhu je velmi důležitý kontakt s naváděcím madlem, které určuje správný směr pohybu hráče při rozběhu.
Po vypuštění koule se hráč podle naváděcího madla vrací zpět k podavači koulí. podle: http://www.tyflosport.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=73
 

Pronájem bowlingových drah dnes není levnou záležitostí a i když se nám daří sjednat slevy od provozovatele, část (cca ¼ ceny) přispívají sportovci ze svého kapesného, zbytek se snažíme s ohledem na sociální skladbu sportovců hradit prostřednictvím finančních prostředků od dárců  a sponzorů.
Jak byste nám mohli pomoci?
Hledáme průvodce, asistenty, trenéra na pondělní odpoledne cca od 16 do 19 hodin (+- hdina) v Praze Záběhlicích - Na Ovčíně!

Děkujeme: Kubovi T. za 250 Kč, Leošovi Kačerovskému za 500 Kč, Jan Papežovi za 500 Kč, Michalovi Malíkovi za 500 Kč, Petře a otci Hanzlovským za 200 Kč, Vlastě Eidernové za 400 Kč, Markétě Schaeferové za 500 Kč, Michalovi Vlnasovi za 500 Kč, Kláře Homolové za 500 Kč, Monice Homolové za 500 Kč, Anonymovi za 100 Kč, Vojtěchu Krákorovi za 250 Kč,
marcel.miska za 100 Kč,


Chcete-li nám pomoci i Vy, budeme rádi. Přispějete na dobrou věc.  Přispět můžete jednorázově, nebo i pravidelnými platbami.

Dar je možné odečíst ze základu daně.

V případě Vašeho zájmu Vám rád vše vysvětlím.
Mgr. Robert Vachule


Fotky

Výsledkové listiny pro představu, jak se v "kraji" hraje

Pravidla                                                                             
vachuler@volny.cz