Výsledkové listiny:

Slavia Cup 1.ročník 2020

Kvalifikační turnaje sezóny 2021/2022    fotky Olomouc  fotky  Brno fotky Pardubice fotky březen Pardubice    

3. Propagační otevřený turnaj v bowlingu ke světovému dni zraku Žižkov 2021   fotky

3. otevřené MČR v bowlingu 2021 (Pardubice)     fotky 
Kvalifikační turnaje sezóny 2020/2021           

Slavia Cup 1.ročník 2020

2. otevřené MČR v bowlingu 2020 (Pardubice)         fotky

Kvalifikační turnaje sezony 2019 / 2020  fotky  fotky  fotky  

World Para Bowling Tour 2019, který se konal ve Filipínské Manile

2. Propagační otevřený turnaj v bowlingu ke světovému dni zraku Žižkov 2019   fotky

13. ročník - bowling Veselí nad Moravou - 21. 9. 2019   fotky

1. otevřené MČR v bowlingu 2019 (Pardubice)     fotky      

MČR V BOWLINGU A KVALIFIKAČNÍ TURNAJE SEZONY 2018 / 2019   fotky  fotky  fotky  fotky                   

1. Open turnaj Žižkov ke dni zraku 2018     fotky   video

12. ročník - bowling Veselí nad Moravou - 22. 9. 2018   fotky

2018 Otevřené ME v bowlingu zrakově postižených Open Pardubice (video a popis)

2017/18       fotky Celnice   fotky Olomouc  fotky Pardubice    fotky finále v Pardubicích

11. ročník - bowling Veselí nad Moravou - 23. 9. 2017            fotky

2017 Mistrovství světa zrakově postižených Fukuoka 2017      výsledky   videa

2016/17                ( stručně finále  )

10. ročník - bowling Veselí nad Moravou - 24. 9. 2016

Světové hry zrakově postižených 2016


2015/16

2014/15

Světové hry zrakově postižených 2015

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

Klasifikace zrakového postižení   (podrobněji verze 14.5.2015)

Zrakově postižení sportovci jsou s ohledem na závažnost a stupeň zrakové vady zařazeni do některé skupiny (třídy, kategorie) na základě odborného očního vyšetření. Výsledek vyšetření musí být zaznamenán v registračním průkazu ČSZPS a na evidenční kartě, registrované sekretariátem ČSZPS. Do průkazu ČSZPS klasifikaci provádí pověřený oftalmolog ČSZPS. Klasifikaci pro Čechy provádí MUDr. Filip Beránek a MUDr. Anna Zobanová v Praze, která je zároveň uznanou mezinárodní klasifikátorkou IBSA, klasifikaci pro Moravu provádí MUDr. Olga Látalová v Olomouci.
Ke klasifikaci je třeba dodat „Formulář pro klasifikaci“ vyplněný a potvrzený obvodním oftalmologem sportovce.
Sportovec před výjezdem na mezinárodní soutěž, organizovanou "IBSA", "IBCA" a "IPC", je povinen podrobit se kontrole klasifikace u oftalmologa ČSZPS.
Závodník je povinen se prokázat průkazem o klasifikaci s vyšší platností /mezinárodní klasifikační průkaz/. Z důvodu možnosti kontroly správnosti zařazení do tříd je předseda sekce povinen na začátku soutěžního roku připravit seznam uskutečněných mezinárodních startů a předat jej na sekretariát ČSZPS.

 Do jednotlivých kategorií jsou hráči se zrakovým postižením zařazováni přibližně podle následujících kritérií:

TŘÍDA B1 -

Bez světlocitu obou očí až po světlocit, ale neschopnost rozeznat tvar ruky z jakékoliv vzdálenosti nebo v jakémkoliv směru.

 TŘÍDA B2

Od schopnosti rozeznat tvar ruky až po zrakovou ostrost 2/60 a/nebo zorné pole menší než 5 stupňů.

 TŘÍDA B3

Od zrakové ostrosti nad 2/60 až po zrakovou ostrost 6/60 a/nebo zorné pole větší než 5 stupňů a menší než 20 stupňů
 
Všechna klasifikace na lepším oku s optimální korekcí (tj. všichni závodníci, kteří používají kontaktní nebo brýlové čočky, musí je nasadit při klasifikaci, ať mají v úmyslu závodit s nimi či nikoliv.)


 
Zpět