PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM – 2023

Poděkování sponzorům 2023
TJ Zora Praha z.s. zajišťuje sportovní aktivity v Praze a Středních Čechách pro zrakově
handicapované sportovce na různé výkonnostní úrovni od rekreační až po vrcholové. Díky podpoře
sponzorů se nám podařilo rozšířit naše sportovní aktivity a založit nový sportovní oddíl vzpírání. TJ
Zora Praha v roce 2023 zvýšila počet oddílů z 10 na 11. Dále jsme v roce 2023 udrželi a podpořili
rozvoj našich trenérů/asistentů, bez kterých by zrakově handicapovaní sportovci sdružení v TJ Zora
Praha nemohli sportovat.
Obdržené dotace, granty a sponzorské dary jsme využili:
Bowling – zajistili jsme pronájem bowlingových drah a trenér Josef Gruncl připravoval paní
Petru Polákovou na kvalifikaci IBSA World Games 2023. I přestože neprošla kvalifikačním sítem
podala svůj životní výkon.
Běžecké lyžování – Petr Muller trénoval s našimi zrakově handicapovanými sportovci na chatě
Muhu vytrvalost a souhru mezi trasérem a sportovcem. Díky tomu jsme získali první místo na MČR v
para biatlonu. Dále jsme pořídili vybavení pro naše sportovce a seřizovali lyže.
Goalball – Ivoš Budil se svým teamem trénoval taktiku a souhru v tělocvičně ZŠ Hovorčovická.
Díky přípravě se umístili na pěkném druhém místě v goalballové lize. Vzhledem k pracovnímu
vytížení jednotlivých hráčů se nepodařilo odcestovat na Ifaistiádu do Řecka, ale věříme, že se to
povede v sezóně 2024.
Kuželky – zvýšili jsme počet sportovců o čtyři kuželkáře. Na Mikulášský turnaj pořádaný naší
TJ Zora Praha se dařilo našim svěřencům, kteří se umístili na předních příčkách.
Showdown – stolní tenis pro nevidomé. Pro naše sportovce jsme zajistili ochranné rukavice.
Díky podpoře MČ Praha 4 jsme uspořádali Memoriál Petra Miry a podpoře NF Světluška Mezinárodní
turnaj v Nymburce. Vánoční turnaj se letos nekonal. Mezi největší úspěchy hodnotíme účast Ondřeje
Kodeta na mezinárodních turnajích v zahraničí.
Šachy a deskové hry – trénink dospělých šachistů a šachistek v roce 2023 slavil jeden úspěch,
kdy Taťana Polnarová na IBSA World Games 2023 v Birminghamu obsadila 3 místo v kategorii žen na
šachovém turnaji. Petr Slunský se věnoval přípravě mládeže sdružené v kroužku při základní škole ZŠ
pro zrakově postižené nám Míru 2 Praha 2. Memoriál Luboše Slavíka se uskutečnil v lázních Mšené.
Na tomto místě to byl druhý ročník, který by se neuskutečnil bez podpory Lázně Mšené a.s.
Tandemová cyklistika – kvarteto pilotů s našimi jezdci trénovalo souhru a výkonnost. V
průběhu roku se jednotlivé posádky účastnili závodů po celé České republice. Mezi nejvýznamnější
závody můžeme zařadit Pražskou 50, L´Etape Czech Republic by Tour de France. V zimní sezóně jsme
trénovali dráhovou cyklistiku na motolském halovém ovále. Na tradičním týdenní soustředění Malé
České hory jsme přivítali nováčky z řad sportovců a pilotů, kteří měli možnost vyzkoušet a nacvičit
souhru a koordinaci při jízdě. Pro bezpečnost našich posádek jsme zajistili provedení servisu kol a
nákupu nezbytného materiálu.
Turistika – naši turisté vyrazili v průběhu roku do všech koutů celé České republiky. Ani
nepřízeň počasí jim nevadilo a výlety si náramně žili. Mezi nejzajímavější byla výprava z Prahy do
Roztok u Prahy, kde mohli zrakově handicapovaní turisté hmatem zkoumat sluneční soustavu, která
je vymodelována v měřítku tak jak jsou planety veliké a zároveň sledovat vzdálenost mezi
jednotlivými planetami umístěnými po celé délce trasy.
Simulovaná zvuková střelba – trenér Tomáš Trnka připravoval naše střelce a střelkyně na
střelecké závody v sezoně 2023, kde jsme se umisťovali na předních místech. Tradiční námi pořádané
závody Něžné tóny, Alpina cup a Zlatý střed se těšili hojné účasti sportovců z celé České republiky.
Díky podpoře se nám podařilo zajistit údržbu zbraní a terčů.
Windsurfing – Robert Vachule připravil a zorganizoval týdenní soustředění v Jižních Čechách
na rybníku Bezdrev.
Všeobecná příprava a vzpírání pro členy TJ Zora Praha – nový oddíl vzpírání pod vedením
Martina Štoppla získává první úspěchy a respekt soupeřů. O tom, že podpora je dobře směrována
svědčí fakt, že vzpěrač Martin Fejfar získal na MČR 5 místo. Jan Vedral rozvíjel u našich sportovců
všeobecné dovednosti, znalosti a především souhru mezi trasérem a běžcem. Naši sportovci se tak
mohli zúčastnit Vltava run a běhu pro Světlušku.
Pro mládež sdruženou v kroužcích při ZŠ pro zrakově postižené nám Míru 2 Praha 2 jsme
pořídili vybavení, které jim pomůže ve všeobecném rozvoji pohybových dovedností a získání
sebedůvěry v sebe sama. Nadace Leontinka finančně podpořila nákup ochranných brýlí na
showdown.

Více o našich aktivitách se dozvíte na http://www.tjzorapraha.cz

Děkujeme Všem za finanční podporu, kterou nám každoročně poskytujete a pomáháte
integraci zrakově handicapovaných do společnosti. Samotní sportovci oceňují kvalitní materiálové
zabezpečení a především kvalifikovanou práci trenérů a asistentů bez, kterých by nemohli sportovat.
Ing. Josef Polnar
Předseda TJ Zora Praha z.s.