NĚŽNÉ TÓNY JARNÍ STŘELBY 2023 – 27. ROČNÍK

P R O P O Z I C E

KVALIFIKAČNÍCH ZÁVODŮ V SIMULOVANÉ ZVUKOVÉ STŘELBĚ Z PUŠKY

PRAHA – březen 2023

Termín konání:       Neděle 19. března 2023 od 9:00 hodin                          

Místo konání:         Hotel Oáza, Jeremenkova 1835/106, Praha 4 

Pořadatel:                TJ ZORA Praha, ČSZPS 

Ředitel závodu:      Radek Primák, mobil: 737 650 131, e-mail: tjzora-strelba@seznam.cz

Rozhodčí:                Hlavní rozhodčí Tomáš Trnka, mobil: 732 542 553, e-mail: Tomas.Trnk@email.cz

Druh soutěže:         Kvalifikační závody pro Mistrovství ČR, Českomoravský pohár

Přihlášení:               Do pátku 10. března 2023 na e-mail tjzora-strelba@seznam.cz posílejte přihlášku, která bude obsahovat: jméno střelce, oddíl, zrakovou klasifikaci, počet doprovázejících osob a počet požadovaných obědů. 

Kategorie:                1.) Muži, klasifikace B1 – B3 – otevřený závod (od 15 let) 

                                   2.) Ženy, klasifikace B1 – B3 – otevřený závod (od 15 let) 

                                   3.) Smíšené týmové dvojice, klasifikace B1 – B3 

                                   4.) Ostatní – muži a ženy – vložený závod 

Prezence:                V den závodu 19. března 2023 – předložení průkazu ČSZPS a platného potvrzení od lékaře nebo prohlášení o zdravotní způsobilosti 

Startovné:                250 Kč (v ceně startovného je zahrnut oběd), 

                                doprovod 200 Kč za oběd

Podmínky účasti:  1.) Otevřené závody mužů a žen klasifikace B1 – B3 – předložení členského průkazu ČSZPS a prohlášení o zdravotní způsobilosti                

                                2.) Vložený závod – bez formálních podmínek

Hodnocení: Pořadí určuje vyšší počet dosažených bodů, v případě shody na prvních třech místech následuje rozstřel na desetiny bez nástřelu na tři výstřely. V případě shody následuje rozstřel po jedné ráně až do rozhodnutí, od čtvrtého místa se zachovává dělené pořadí.

Protesty:      Do 10 minut od vyhlášení výsledků s vkladem 100,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.

Ocenění:      Závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích obdrží medaili. Diplom obdrží všichni vítězové, věcnou cenou budou závodníci oceněni dle možností pořadatele.

Pravidla:       Střílí se dle pravidel SZS, Disciplinárního řádu ČSZPS a Antidopingového programu ČSZPS.

                        Střelec je povinen mít vlastní neprůhledné brýle.

Puška:          Dva souběžně probíhající závody. 

                        1.) Laserová puška vstoje 2×10 ran, 30 vteřin na ránu. Závodník absolvuje 20 ran (obě položky) naráz a má nárok na 3 zkušební výstřely před první položkou. V každé položce může být naveden na střed terče nanejvýš 3x. Kvalifikační limit je umístění do 10. místa.

            2.) Optická puška vsedě/vkleče – jeden loket opřený o podložku, 10 ran, minuta na ránu. Závodník má nárok na 3 zkušební výstřely před položkou, v položce může být naveden na střed terče nanejvýš 3x. Kvalifikační limit je umístění do 10. místa.

                        Výstřel uskutečněný při kontaktu s asistentem bude zrušen bez nároku na opravu. Na tuto chybu upozorní střelec, případně pomocník rozhodčího nebo zapisovatele. Všichni závodníci střílí s očima zakrytýma neprůhlednými brýlemi.

Důležitá upozornění pro účastníky soutěže:   

Doping:

Všichni sportovci, členové ČSZPS, účastníci jakékoli aktivity organizova­né, konané, svolané nebo schválené ČSZPS, jsou mimo jiné povinni se řídit ustanoveními plynoucími ze „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR“.

Tato směrnice je dostupná např. na webu ČSZPS v sekci „Antidoping“: http://www.sport-nevidomych.cz/index.php?page=antidoping

Zakázané látky např. zde: http://www.antidoping.cz/zakazane_prostredky_leky.php  

Předpokládaný průběh a ukončení závodu:

Od 9:00 hod. bude probíhat prezence, v 9:30 hod. zahájení a následně start závodu, v 17:00 hod. vyhlášení výsledků.

Stravování: V restauraci hotelu Oáza, cena oběda je zahrnuta ve startovném 

Důležité:       V areálu sportoviště je zakázáno kouřit, vztahuje se i na elektronické                             cigarety.                          

Doprava:        Metrem trasy C směr Háje jeďte do stanice Budějovická. Vyjděte po pevných   schodech do vestibulu metra, odbočte vlevo na schodiště, kterým se dostanete přímo na zastávku autobusu č. 118 směr Smíchovské nádraží. 

Vystupte na druhé zastávce „Na Strži“ v ulici Jeremenkova. Vraťte se po chodníku Jeremenkovy ulice asi 50 m v protisměru, přejděte po přechodu ulici V Rovinách, dejte se napravo na světelnou křižovatku a přejděte ulici Jeremenkovu, po které jste autobusem přijeli a hned za přechodem se dejte zase vpravo po chodníku ulice Jeremenkovy a dojdete po asi 100 metrech k šesti schodům, které budete mít po levé ruce a po nich vejděte do areálu hotelu Oáza.  

Pro úplnost dodáváme, že v ulici Na Strži staví i autobus č. 193.

Pořadatel si vyhrazuje právo k případným změnám v programu soutěže vedoucím k jejímu hladkému průběhu.

Za pořádající TJ ZORA Praha 

Radek Primák – ředitel závodu

Tento projekt je realizován za finanční podpory NF ČR Světluška

a Národní sportovní agentury.

Velice si této podpory vážíme a děkujeme!