MEMORIÁL VL. TRÁVNÍČKA 2023

PROPOZICE MEMORIÁLU VL. TRÁVNÍČKA V ŠACHU ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH PRO ROK 2023

Turnaj je pořádán za finanční podpory nadačního fondu českého rozhlasu Světluška

Pořadatel: SK Olomouc Sigma MŽ, oddíl ZPS

Ředitel turnaje: Zdeněk Pavlíček, Trnkova 7, 779 00 Olomouc, tel., +420 777 063 700 ,

e.mail: PavlicekZ@email.cz

Místo konání: UKV Karlovice 174

Termín konání: 14. – 16 dubna 2023. Pro pozvané zahraniční účastníky příjezd ve čtvrtek 13. dubna

Rozhodčí: Miller Rostislav

Předpis: hraje se dle pravidel šachu FIDE a ČSZPS švýcarským způsobem na 7 kol, s časem 30 minut pro každého hráče na jednu partii. Startovní listina bude sestavena dle koeficientu ELO, v případě stejného koeficientu budou hráči seřazeni podle abecedy

Právo účasti: všichni členové pořádajícího oddílu, zrakově postižení šachisté z ČR a SR a jejich průvodci a pozvaní zahraniční hosté.

Protesty: podávají se do 10 minut po skončení partie s vkladem 300 Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele. Protesty řeší námitková komise, která bude zvolena při zahájení turnaje

Časový program: pátek Příjezd, 18,00 večeře. Sobota 1.-7. kolo. Neděle , 9,00 hod. zakončení a balíček na cestu. Pro pozvané zahraniční účastníky příjezd ve čtvrtek se stravováním od příjezdu.

Přihlášky: písemně na e-mail nebo telefonicky řediteli turnaje, do 17. března 2023

Účastnický poplatek: bude vybírán při prezenci a činí 1000 Kč za osobu, pro hráče a průvodce hráčů skupiny B1. Dále 1100 Kč pro ostatní účastníky. Od pozvaných zahraničních účastníků poplatek nebude vybírán. Na pobyt je možno přijet již ve čtvrtek za příplatek 550 Kč za osobu s plnou penzí. Od účastníků pořádajícího oddílu bude vybírán poplatek ve výši 500 Kč.

Dopravní spojení: z Olomouce vlakem směr Krnov do Milotic nad Opavou, přestup a dále do Karlovic.

Antidoping – Všichni sportovci, členové ČSZPS o.s. jsou mimo jiné povinni se řídit ustanoveními plynoucími ze „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR“.

Poznámka: Vzhledem ke kapacitě střediska si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet účastníků z jednotlivých oddílů.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platná protiepidemická opatření platná v době konání akce

předseda oddílu ZPS ředitel turnaje

David Hájek Zdeněk Pavlíček

V Olomouci 4,.ůnora 2023