Veřejná sbírka

Každým rokem pořádáme veřejnou sbírku prodejem předmětů (plánovací kalendáře), z jejíž výtěžku hradíme sportovní a volnočasové aktivity nevidomých a slabozrakých sportovců.

Sbírkový účet: 3256548399/0800

Získané prostředky využíváme na provoz sportovišť a kluboven, specifické sportovní nářadí a pomůcky, a jiné služby spojené se sportem (rozhodčí, průvodci, přeprava a startovné na sportovní akce, aj.). Pořádáme a účastníme se mezinárodních soutěží, a jiných kulturních a společenských akcí.

Pokud byste do naší sbírky rádi přispěli, napište nám na tjzora@braillnet.cz nebo vyplňte sbírkový formulář, a my Vám zašleme veškeré potřebné informace.