Partneři

Za poskytnutou finanční podporu a záštitu na naše největší akce v roce 2022 děkujeme našim partnerům:

Nadačnímu fondu ze sbírky Světluška a Kaufland
Nadaci Leontinka
ČEPS, a.s.
Městské části Prahy 3
Městské části Prahy 4
Dárcům a příznivcům naší TJ Zora Praha

Díky jejich přispění jsme mohli realizovat celou řadu projektů:

Děkujeme i celé řadě dárců, kteří podporují naše aktivity koupí plánovacích kalendářů i všem příznivcům, kteří nám pomáhají.