Výkonný výbor a kontrolní revizní komise

Výkonný Výbor

Budil Ivo (místopředseda): +420 777 995 171, ibudil@me.com
Kodet Ondřej: +420 721 430 421, s.ondrejkodet@seznam.cz
Novotný Karel: +420 775 164 407, karel.novotny@baest.cz
Vítová Renáta: +420 732 783 401, renata.vitova@seznam.cz

Kontrolní a revizní komise

Požárová Nela Gabriela: +420 728 888 058
Müller Petr: +420 777 756 827, petrmuller1@seznam.cz
Slunský Petr (předseda): +420 736 178 918, slunskypetr@volny.cz