Dětský vánoční turnaj (šachy)

Náš druhý prosincový víkend patřil šachům. V pátek 8. jsme se sešli v Praze na základní škole pro zrakově postižené nám. Míru Praha 2. Konal se zde totiž další ročník vánočního šachového turnaje. Tento turnaj má na této škole dlouholetou tradici sahající do počátku vzniku TJ Zora Praha. Na tento turnaj dorazily děti ze základních škol pro zrakově handicapované z České a Slovenské republiky.

Zvláštní poděkování patří personálu základní školy, kteří připravili výborné zázemí dále pak vychovatelům ze základních škol, které děti připravují během roku.
Tento turnaj by nemohl se konat bez podpory nadace České rozhlasu Světluška a Nadaci Leontinka, které tímto děkujeme.