STŘELBA – BETELNÁ RANA 2023

P O Z V Á N K A

Spolek Tandem Brno vás srdečně zve na 2. ročník kvalifikačního turnaje v simulované zvukové střelbě z pistole i pušky „Betelná rana“, který se uskuteční v sobotu 10. června 2023 v restauraci Bogota v Brně (Nádražní 7), v těsné blízkosti vlakového nádraží.

Začátek turnaje je naplánován na 9:00 hodin, předpokládané ukončení je v 15:00 hodin. Startovné je stanoveno na 250 Kč (i pro doprovody). V ceně startovného je i oběd, lze si vybrat ze dvou možností:

1. Vepřo, knedlo, zelo

2. Smažený řízek s bramborem

Přihlášky zasílejte za oddíl do neděle 4. června na e-mail: pavel.michelfeit@centrum.cz. Do přihlášky uveďte: jména soutěžících, jejich oční klasifikaci, počet doprovázejících osob, počet požadovaných obědů a jejich varianty.

Podmínky účasti: U kategorie B1 – B3 průkaz ČSZPS s platným Prohlášením o zdravotní způsobilosti na rok 2023 nebo lékařskou prohlídkou v průkazu.

Pravidla soutěže:

Střílí se dle platného Soutěžního řádu a pravidel SZS.

Střílet se bude z pistole dvakrát 10 ran se střeleckým stanovištěm 3 metry od terče. Čas míření na jednu ránu je 1 minuta. Při překročení tohoto časového limitu je výsledek výstřelu nula. Každý závodník má nárok na 3 zkušební výstřely v každém kole. Při každém soutěžním pokusu navede navigátor závodníka na zvuk terče. Výstřel uskutečněný při kontaktu s navigátorem bude zrušen bez nároku na opravu. Na tuto chybu upozorní navigátor rozhodčího nebo zapisovatele. Protesty lze podávat do 15 minut po vyhlášení výsledků soutěže.

Všichni závodníci budou střílet s očima zakrytýma klapkami, s pažemi bez opory. Soutěžit se bude na dvou trenažérech – stanovištích. Střelec musí absolvovat závod na obou trenažérech – stanovištích bezprostředně za sebou (10 ran T1 a 10 ran T2).

Při shodě součtu bodů rozhodne o umístění na 1. -3. místě výsledek rozstřelu na 3 výstřely. Při další shodě bude rozstřel pokračovat po jednom výstřelu až do rozdílného výsledku. Trenažér, na kterém proběhne rozstřel, bude vylosován.

Každý závodník bude mít své klapky, které zkontroluje rozhodčí.

Soutěž je uspořádána v kategoriích:

1. muži B1 – B3, pistole i puška

2. ženy B1 – B3, pistole i puška

3. smíšené dvojice (kategorie B1-B3), pistole i puška

4. vložený závod (ostatní) v tomto závodě střílí muži a ženy dohromady, pistole i puška

Odměněna budou první tři místa v každé kategorii jednotlivců.

Souběžně proběhne soutěž ve střelbě z laserové pušky na 20 ran s dobou míření 30 sekund na střelu. Před zahájením střelby z pušky před první sérií má závodník právo na tři střely nástřelné. Při druhé sérii již nástřelné střely nejsou.

Upozornění pro účastníky soutěže:

Všichni sportovci, členové ČSZPS, účastníci jakékoli aktivity organizované, konané, svolané nebo schválené ČSZPS, jsou mimo jiné povinni se řídit ustanoveními plynoucími ze „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR“, která je dostupná např. na webu ČSZPS v sekci „Antidoping“: http://www.sport-nevidomych.cz/index.php?page=antidoping .

Některé zásadní povinnosti plynoucí ze směrnice:

Úlohou a odpovědností Sportovců je zejména:

Neužívat „Zakázané látky a Zakázané metody“ a informovat zdravotnický personál o tomto svém závazku. Zakázané látky v užívaných lécích lze zkontrolovat podle seznamu „Zakázané léky“ např. zde: http://www.antidoping.cz/zakazane_prostredky_leky.php

Lék obsahující zakázané látky musí být nahrazen lékem, který je neobsahuje.

Pokud není náhrada možná, sportovec musí požádat o udělení terapeutické výjimky pomocí formuláře, ke stažení je zde: http://www.antidoping.cz/dokumenty_formulare.php

Být k dispozici pro odběr vzorků.

Hlavní rozhodčí turnaje: Marie Gutová Ředitel turnaje: Pavel Michelfeit, 605444414, pavel.michelfeit@centrum.cz

Popis trasy:

Z vlakového nádraží: před budovou se vydejte doleva, zůstaňte na stejné straně silnice celou dobu, restaurace je asi 250 m od hlavního vchodu nádraží, cestou minete poštu, projdete kolem nástupiště 5 a 6, budete mít po levé ruce zeď a na jejím konci najdete vchod do restaurace

Z ÚAN Zvonařka: jeďte tramvají č. 12 na Nové sady (směr Technologický park), v přední části zastávky přejděte na světelném přechodu koleje a silnici směrem doleva, dejte se opět vlevo a po chodníku ujděte asi 20 m, po pravé straně budete mít restauraci.