STŘELBA – ALPINA CUP – 2023 PROPOZICE

PROPOZICE KVALIFIKAČNÍCH ZÁVODŮ V SIMULOVANÉ ZVUKOVÉ STŘELBĚ Z PISTOLE A PUŠKY PRAHA – červen 2023

ALPINA CUP 2023 – 28.  ročník

Memoriál Jana SÍLY – 9. ročník

Termín konání:       Neděle 18. června 2023 od 9:00 hodin                         

Místo konání:          Hotel Oáza, Jeremenkova 1835/106, Praha 4

Pořadatel:                TJ ZORA Praha, ČSZPS

Ředitel závodu:      Radek Primák: mobil: 737 650 131, e-mail: tjzora-strelba@seznam.cz

Rozhodčí:                HlavnírozhodčíTomáš Trnka, mobil: 732 542 553, e-mail: Tomas.Trnk@email.cz

Druh soutěže:         Kvalifikační závody pro Mistrovství ČR, Českomoravský pohár

Přihlášení:               Do pátku 9. června 2023 na e-mail tjzora-strelba@seznam.cz posílejte přihlášku, která bude obsahovat: jméno střelce, oddíl, zrakovou klasifikaci, počet doprovázejících osob a počet požadovaných obědů.

Kategorie:                1.) Muži, klasifikace B1 – B3 – otevřený závod (od 15 let)

                                    2.) Ženy, klasifikace B1 – B3 – otevřený závod (od 15 let)

                                    3.) Smíšené týmové dvojice, klasifikace B1 – B3 

                                    4.) Ostatní – muži a ženy – vložený závod

Prezence:  V den závodu 18. června 2023 – předložení průkazu ČSZPS a platného potvrzení od lékaře nebo prohlášení o zdravotní způsobilosti

Startovné:                250 Kč (v ceně startovného je zahrnut oběd),

doprovod 250 Kč za oběd

Podmínky účasti:   1.) Otevřené závody mužů a žen klasifikace B1 – B3 – předložení členského průkazu ČSZPS a prohlášení o zdravotní způsobilosti               

                                2.) Vložený závod – bez formálních podmínek

Pravidla:       Střílí se dle platného Soutěžního řádu a pravidel SZS, Disciplinárního řádu ČSZPS a Antidopingového programu ČSZPS.

                        Střelec je povinen mít vlastní neprůhledné brýle.

Pistole:         Dvě kola po 10 ranách ze střeleckého stanoviště 3 metry od terče, čas míření na jednu ránu 1 minuta. Při překročení časového limitu je výsledek výstřelu nula. Každý závodník má nárok na 3 zkušební výstřely v každém kole. Při každém soutěžním pokusu navádí asistent závodníka na střed terče. Výstřel uskutečněný při kontaktu s asistentem bude zrušen bez nároku na opravu. Na tuto chybu upozorní asistent (střelec) rozhodčího nebo zapisovatele. Všichni závodníci střílí s očima zakrytými neprůhlednými brýlemi, s pažemi bez opory. Soutěží se na dvou trenažérech – stanovištích. Střelec absolvuje závod na obou trenažérech – stanovištích bezprostředně za sebou (10 ran T1 a 10 ran T2). Kvalifikační limity jsou 160 bodů pro ženy, 170 bodů pro muže a 330 bodů pro dvojice.

Puška: závod v laserové pušce proběhne paralelně s pistolovým závodem.

 Laserová puška vsedě/vkleče – jeden loket opřený o podložku, 2×10 ran, 30 vteřin na ránu. Závodník absolvuje 20 ran (obě položky) naráz a má nárok na 3 zkušební výstřely před první položkou. V každé položce může být naveden na střed terče nanejvýš 3x.

Kvalifikačním limitem je umístění do 10. místa.

Hodnocení: Pořadí určuje vyšší počet dosažených bodů, v případě shody na prvních třech místech následuje na vylosovaném terči rozstřel na tři výstřely na desetiny bez nástřelu. případě shody následuje rozstřel po jedné ráně až do rozhodnutí, od čtvrtého místa se zachovává dělené pořadí.

Protesty:      Do 10 minut od vyhlášení výsledků s vkladem 100,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.

Ocenění:       Na 1. místě za každou disciplínu v kategoriích pohár, na 1. – 3. místě diplom. Věcnou  cenou budou závodníci oceněni dle možností pořadatele.

Důležitá upozornění pro účastníky soutěže:  

Doping:

Všichni sportovci, členové ČSZPS, účastníci jakékoli aktivity organizova­né, konané, svolané nebo schválené ČSZPS, jsou mimo jiné povinni se řídit ustanoveními plynoucími ze „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR“.

Tato směrnice je dostupná např. na webu ČSZPS v sekci „Antidoping“: http://www.sport-nevidomych.cz/index.php?page=antidoping

Zakázané látky např. zde: http://www.antidoping.cz/zakazane_prostredky_leky.php 

Předpokládaný průběh a ukončení závodu:

Od 9:00 hod. bude probíhat prezence, v 9:30 hod. zahájení a následně start závodu, v 17:00 hod. vyhlášení výsledků.

Stravování:    V restauraci hotelu Oáza, cena oběda je zahrnuta ve startovném.

Důležité:       V areálu sportoviště je zakázáno kouřit a to i elektronické                                      cigarety.                       

Doprava:     

Metrem trasa C směr Háje jeďte do stanice Budějovická. Vyjděte po pevných schodech do vestibulu metra, odbočte vlevo na schodiště, kterým se dostanete přímo na zastávku autobusu č. 118 směr Smíchovské nádraží.

Vystupte na druhé zastávce „Na Strži“ v ulici Jeremenkova. Vraťte se po chodníku Jeremenkovy ulice asi 50 m v protisměru, přejděte po přechodu ulici V Rovinách, dejte se napravo na světelnou křižovatku a přejděte ulici Jeremenkovu, po které jste autobusem přijeli a hned za přechodem se dejte zase vpravo po chodníku ulice Jeremenkovy a dojdete po asi 100 metrech k šesti schodům, které budete mít po levé ruce a po nich vejděte do areálu hotelu Oáza. Také můžete přijet autobusem č. 118 ze Smíchovského nádraží, pak Jeremenkovu ulici vůbec nepřecházíte. 

Pro úplnost dodávám, že v ulici Na Strži staví i autobus č. 193 jedoucí od stanic metra Pražského povstání a Pankrác.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v zájmu hladkého průběhu soutěže.

Za pořádající TJ ZORA Praha

Radek Primák – ředitel závodu

Tento projekt je realizován za finanční podpory NF ČR Světluška

a Národní sportovní agentury.

Velice si této podpory vážíme a děkujeme!